Czy omdlenie to sygnał poważnej choroby?

872
0
Udostępnij:
czy-omdlenie-sygnal-powaznej-choroby

Omdlenia zwykle kojarzą się z niedożywieniem, przemęczeniem lub słabszą kondycją organizmu. Bywa, że są objawami poważniejszych chorób. Osobnym objawem są omdlenia kardiogenne, związane z układem krążenia. Czy każde omdlenie powinno być powodem do niepokoju? Kiedy zgłosić się do lekarza?

Omdlenie – przyczyny, objawy, pierwsza pomoc

Każde omdlenie wiąże się z chwilową utratą przytomności. Powoduje je niedotlenienie mózgu. Od ataku padaczki lub udaru (zarówno niedokrwiennego, jak i krwotocznego) odróżnia je przede wszystkim krótki czas trwania (kilkanaście, kilkadziesiąt sekund). Dochodzi do niego wtedy, gdy dopływ krwi do mózgu jest ograniczony. Objawia się nagłą utratą przytomności i szybkim odzyskaniem świadomości, bez uszczerbku na zdrowiu (u chorego nie stwierdza się niedowładu kończyn, zaburzeń mowy oraz pracy mięśni).

Zanim nastąpi omdlenie, możesz mieć uczucie osłabienia, nagle zblednąć, mieć „mroczki” przed oczami oraz uczucie duszności. Może ono przytrafić się każdemu – są osoby, które mdleją, gdy nie zjedzą śniadania. Inni tracą przytomność, gdy widzą krew. Często takie sytuacje zdarzają się tam, gdzie jest duszno i gdzie przebywa mnóstwo ludzi, stojących w skupiskach (np. w kościołach, na koncertach, w tramwaju).

W przypadku jednorazowego omdlenia, które nastąpiło w którejś z powyższych sytuacji, warto skonsultować się z lekarzem internistą. Na ogół nie ma jednak powodów do niepokoju. Jeśli przytrafia Ci się to częściej, lekarz rodzinny skieruje Cię na szczegółowe badania (np. morfologię) pozwalające stwierdzić, co Ci dolega.

Pierwsza pomoc przy omdleniach

Udzielenie pierwszej pomocy mdlejącemu nie jest trudne – najpierw należy zapewnić mu dostęp do świeżego powietrza (np. otworzyć okno, wyprowadzić z zatłoczonego pomieszczenia), a następnie ułożyć go na wznak, udrożnić drogi oddechowe (poprzez odchylenie głowy do tyłu) i podnieść nogi omdlałego do góry. W tym przypadku sprawdza się również pozycja boczna. Po wykonaniu tych czynności pacjent odzyskuje przytomność. Gdy poszkodowany się ocknie, można podać mu szklankę wody.

Jeśli sam czujesz, że zaraz zasłabniesz, połóż się lub usiądź i pochyl tułów tak, by głowa znalazła się między kolanami. Wypij szklankę wody.

Omdlenie – sygnał choroby

Omdlenie może być tylko jednorazowym incydentem. Niekiedy jednak takie sytuacje powtarzają się, co skłania lekarzy do wykonania dalszych badań. Do możliwych przyczyn chwilowej utraty przytomności należą takie choroby jak: białaczka, cukrzyca (hipoglikemia, czyli spadek poziomu cukru we krwi), niskie ciśnienie tętnicze (hipotonia). Osobny temat to objawy udaru i padaczki. Istnieje kilka rodzajów omdleń – odruchowe (wazowagalne), omdlenia kardiogenne (sercowe) oraz wynikające z przyczyn neurologicznych.

Omdlenia kardiogenne – charakterystyka

Na szczególną uwagę zasługują też omdlenia wywołane chorobami serca i układu krążenia, zwane omdleniami kardiogennymi. Zdarzają się one chorym w każdym wieku – występują nawet u dzieci. Ich przyczynami mogą być zaburzenia rytmu serca (np. arytmia), wrodzone wady serca, zatorowość płucna, zwężenie aorty, a nawet zawał serca. Jedyną metodą pozwalającą sprawdzić, czy przyczyną takiego zjawiska mogą być choroby układu krążenia jest badanie EKG metodą Holtera oraz echokardiografia.

Gdy zostanie zdiagnozowana główna choroba, leczenie skupia się na niej – wówczas omdlenia ustają. Osobnym zagadnieniem są omdlenia neurokardiogenne, zwane też wazowagalnymi – istnieje grupa osób, które mają tendencję do takiej reakcji organizmu na silne przeżycia emocjonalne, ból lub widok krwi. Wiąże się to również z zaburzeniami pracy wegetatywnego układu nerwowego.

Udostępnij: